Ubezpieczenie OC - wiesz, że jest obowiązkowe, ale co poza tym?

Ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) komunikacyjne jest obowiązkowe dla posiadacza pojazdu mechanicznego. Jest narzucone z góry, aby osoby poszkodowane w wypadkach na pewno otrzymały odszkodowanie. Łatwo sobie wyobrazić sytuację, w której sprawca wypadku jest niewypłacalny wobec ofiary w ciężkim stanie. Ubezpieczenie OC samochodu zapobiega takim sytuacjom – ochronę finansową nad ofiarami sprawują firmy ubezpieczeniowe, których klientami są sprawcy. Jednak w niektórych sytuacjach towarzystwo ubezpieczeniowe może wymagać zwrotu wypłaconego odszkodowania od sprawców. Dlaczego?

Ubezpieczenie OC - jaka ustawa je reguluje?

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń reguluje zakres ochrony ubezpieczenia OC komunikacyjnego. Kliknij tutaj, aby przejść do ustawy.

Zakres OC

Ponieważ zakres OC jest opisany w ustawie, firmy ubezpieczeniowe nie mają pola do manewru w tym aspekcie. Sugerują zakup ubezpieczenia OC w pakiecie z autocasco, którego warianty mogą dowolnie modyfikować, aby wygrać z konkurencją. Sprawdź ubezpieczenie OC na mubi i porównaj oferty.

Wyłączenia odpowiedzialności w OC samochodu

Umowa ubezpieczenia OC zawiera listę wyłączeń odpowiedzialności. W idealnym świecie firmy ubezpieczeniowe wypłacałyby odszkodowanie na pstryknięcie palcami, ale realia są inne. Owszem, odszkodowanie z OC zostaje wypłacone w sporej liczbie przypadków, ale firmy ubezpieczeniowe w określonych sytuacjach mają prawo wymagać zwrotu tych pieniędzy od ubezpieczonego.

 • Firma ubezpieczeniowa będzie domagała się zwrotu odszkodowania, jeśli masz np. dwa samochody i kierowca jednego z nich spowodował szkodę w drugim.
 • Twoje ubezpieczenie OC nie pokrywa szkód wyrządzonych w Twoim aucie, nawet jeśli kierował nim ktoś inny.
 • Jeśli podczas jazdy ubezpieczonym pojazdem zanieczyścisz lub skazisz środowisko, za szkodę zapłacisz z własnej kieszeni.
 • Pozwolisz usiąść za kierownicą nastolatkowi bez prawa jazdy, który wyjedzie z podjazdu i uszkodzi ogrodzenie sąsiada albo potrąci jego psa? Przyszykuj się na awanturę - i odszkodowanie. Zapłacisz za szkody z własnej kieszeni także wtedy, gdy kierowcą będzie osoba, która straciła prawo jazdy.
 • Nie uciekaj z miejsca wypadku. Sprawcy, którzy uciekają z miejsca zdarzenia, prawdopodobnie zostaną znalezieni dzięki świadkom czy monitoringowi. Wystarczy numer rejestracyjny, aby ustalić właściciela pojazdu. Osoba ranna w wypadku otrzyma odszkodowanie - ale firma ubezpieczeniowa będzie żądać zwrotu od sprawcy.
 • Wyobraź sobie, że jedziecie z rodziną na wycieczkę dwoma samochodami. Jeden z nich uderza w drugi. W takiej sytuacji np. Warta nie pokrywa szkody wyrządzonej osobie bliskiej ubezpieczonego.
 • Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody wyrządzone dziełom sztuki czy zbiorom kolekcjonerskim np. przewożonym samochodami.

Co z OC po sprzedaży samochodu?

Nieśmigana nówka z salonu czy auto z drugiej ręki? Zakup używanego samochodu kusi niższym kosztem, mimo że – teoretycznie – auto może być bardziej awaryjne. Jeśli myślisz o takim, sprawdź nie tylko jego przebieg i stan techniczny, ale zweryfikuj także, czy jego właściciel zapłacił za ubezpieczenie OC i czy jest ono aktualne. Jeżeli jesteś po drugiej stronie i sprzedajesz samochód, dowiedz się, co się dzieje z OC po zbyciu auta.

Prawa i obowiązki sprzedającego samochód

Osoba, która sprzedaje samochód, powinna dopilnować wszystkich niezbędnych formalności. Przede wszystkim musi zebrać komplet dokumentów, które przekaże kupującemu po zakończonej transakcji.

Sprzedający musi również przygotować umowę sprzedaży, sporządzoną w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Obie strony powinny zweryfikować prawdziwość danych umieszczonych w umowie, porównując je z danymi w dowodach osobistych. Można to zrobić podczas spotkania.

Sprzedający samochód jest zobowiązany do przekazania kupującemu wszelkich informacji i dokumentów związanych z ubezpieczeniem samochodu. Samochód, który jest przedmiotem transakcji między stronami, musi być ubezpieczony. Jeśli OC jest spłacane w ratach, rata przypadająca przed dniem sprzedaży samochodu powinna być uregulowana.

Właściciel, który sprzedaje samochód, ma 14 dni na powiadomienie firmy ubezpieczeniowej o zbyciu pojazdu. Ubezpieczyciel powinien otrzymać kopię umowy kupna-sprzedaży z danymi nowego właściciela auta.

Jeżeli nowy właściciel samochodu zdecyduje się wypowiedzieć polisę, to wówczas sprzedający ma prawo wnioskować do ubezpieczyciela o zwrot nadpłaconej składki.

Prawa i obowiązki kupującego samochód

Kupujący samochód staje przed nieco innymi zadaniami. Poza zweryfikowaniem wyglądu samochodu i jego stanu technicznego powinien też skontrolować daty wymiany niektórych części. Szczególnie tych, które powinny być okresowo wymieniane, jak filtry (przy tej okazji olej), rozrząd i wiele innych.

Kupujący musi sprawdzić, czy samochód jest objęty ubezpieczeniem OC i czy jest ono opłacone jednorazowo z góry bądź opłacane ratalnie. W przypadku płatności ratalnej ostatnia rata powinna być uregulowana. Jeśli tak nie jest – ten obowiązek spadnie na nowego właściciela. Firma ubezpieczeniowa będzie od niego żądać opłacenia zaległości – co jednak nie powinno mieć miejsca w przypadku transakcji z uczciwym sprzedawcą.

Ciekawostka: do momentu zgłoszenia zmiany właściciela pojazdu odpowiedzialność finansowa za polisę leży po obydwu stronach transakcji.

Przeczytaj również:  Ubezpieczenie OC – wiesz, że jest obowiązkowe, ale co poza tym?

Co z OC po sprzedaży samochodu?

Używany samochód jest ubezpieczony, OC – opłacone. Czy nowy właściciel może zmienić ubezpieczyciela na innego? Tak, ale dobrowolnie. Może zachować obowiązującą polisę lub wypowiedzieć aktualne ubezpieczenie i zawrzeć umowę z inną firmą w takim terminie, aby ochrona ubezpieczeniowa była ciągła. Nawet za 1 dzień przerwy w ubezpieczeniu OC grozi kara finansowa.

Zachowanie aktualnego ubezpieczenia OC samochodu jest wygodne, kierowcę omija bowiem poszukiwanie nowego ubezpieczyciela, aczkolwiek firma ubezpieczeniowa może dokonać rekalkulacji składki.

Dlaczego?

Nowy właściciel auta może być mieć bogatszą historię szkód od poprzedniego – wówczas będzie musiał dopłacić różnicę. Jednak nawet w sytuacji, w której nowym właścicielem jest młody kierowca bez zniżek, firma może pominąć obliczanie składki na nowo. Dlatego pozostawienie ubezpieczenia OC poprzedniego właściciela auta jest opłacalne.

Nowy właściciel auta może być mieć bogatszą historię szkód od poprzedniego – wówczas będzie musiał dopłacić różnicę. Jednak nawet w sytuacji, w której nowym właścicielem jest młody kierowca bez zniżek, firma może pominąć obliczanie składki na nowo. Dlatego pozostawienie ubezpieczenia OC poprzedniego właściciela auta jest opłacalne.

Jeśli auto jest objęte ubezpieczeniem OC i AC, a zakres Autocasco z pewnych względów nie odpowiada nowemu właścicielowi samochodu, może wypowiedzieć umowę.

Jak wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC używanego samochodu?

Nowy właściciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w dowolnym momencie. Jako nabywca musisz pamiętać, aby pomiędzy starym a nowym ubezpieczeniem nie było luki. Nawet 1-dniowej. Jeśli ciągłość ubezpieczenia zostanie przerwana, zapłacisz karę wynoszącą co najmniej kilkaset złotych.

Wypowiedzenie umowy składa się na piśmie, aczkolwiek można je wysłać różnymi drogami. Albo listownie – Pocztą Polską lub wybranym kurierem, albo e-mailowo, albo zanieść wydrukowany i podpisany dokument do miejscowej placówki.

Nie wiesz, jak napisać wypowiedzenie umowy ubezpieczenia? Wykorzystaj wzorzec, który wystarczy uzupełnić danymi. Znajdziesz go bez problemu w sieci – albo w serwisie ubezpieczeniowym, albo na stronie konkretnej firmy.

W OWU znajdziesz informację, w jakim okresie firma ubezpieczeniowa musi się odnieść do Twojego wypowiedzenia.

Podsumowanie

 • Wykupienie ubezpieczenia OC i jego zakres są regulowane przez ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych.
 • W określonych w umowie ubezpieczenia OC sytuacjach firma wypłaca odszkodowanie, ale może żądać zwrotu pieniędzy od osoby ubezpieczonej.
 • Jeśli sprawca wypadku nie ma OC, odszkodowanie wypłaca UFG - ale właściciel pojazdu ponosi i koszt tego odszkodowania, i płaci karę za brak ważnego OC.
 • Sprzedający pojazd powinien przekazać nabywcy komplet dokumentów, w tym również dotyczące umowy ubezpieczenia OC.
 • W ciągu 14 dni od sprzedaży auta nowy właściciel musi zostać zgłoszony ubezpieczycielowi.
 • Nabywca może zostawić obowiązującą polisę lub ją wypowiedzieć i zawrzeć własną umowę.
 • Jeżeli nabywca zrezygnuje z dotychczasowej umowy, sprzedający może otrzymać zwrot nadpłaconych składek za niewykorzystany okres.
 • Nowy właściciel musi pamiętać, aby między starą a nową umową ubezpieczenia nie było ani jednego dnia przerwy.