Ubezpieczenie OC - wiesz, że jest obowiązkowe, ale co poza tym?

Ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) komunikacyjne jest obowiązkowe dla posiadacza pojazdu mechanicznego. Jest narzucone z góry, aby osoby poszkodowane w wypadkach na pewno otrzymały odszkodowanie. Łatwo sobie wyobrazić sytuację, w której sprawca wypadku jest niewypłacalny wobec ofiary w ciężkim stanie. Ubezpieczenie OC samochodu zapobiega takim sytuacjom – ochronę finansową nad ofiarami sprawują firmy ubezpieczeniowe, których klientami są sprawcy. Jednak w niektórych sytuacjach towarzystwo ubezpieczeniowe może wymagać zwrotu wypłaconego odszkodowania od sprawców. Dlaczego?

Ubezpieczenie OC - jaka ustawa je reguluje?

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń reguluje zakres ochrony ubezpieczenia OC komunikacyjnego. Kliknij tutaj, aby przejść do ustawy.

Zakres OC

Ponieważ zakres OC jest opisany w ustawie, firmy ubezpieczeniowe nie mają pola do manewru w tym aspekcie. Sugerują zakup ubezpieczenia OC w pakiecie z autocasco, którego warianty mogą dowolnie modyfikować, aby wygrać z konkurencją. Sprawdź ubezpieczenie OC na mubi i porównaj oferty.

Wyłączenia odpowiedzialności w OC samochodu

Umowa ubezpieczenia OC zawiera listę wyłączeń odpowiedzialności. W idealnym świecie firmy ubezpieczeniowe wypłacałyby odszkodowanie na pstryknięcie palcami, ale realia są inne. Owszem, odszkodowanie z OC zostaje wypłacone w sporej liczbie przypadków, ale firmy ubezpieczeniowe w określonych sytuacjach mają prawo wymagać zwrotu tych pieniędzy od ubezpieczonego.

  • Firma ubezpieczeniowa będzie domagała się zwrotu odszkodowania, jeśli masz np. dwa samochody i kierowca jednego z nich spowodował szkodę w drugim.
  • Twoje ubezpieczenie OC nie pokrywa szkód wyrządzonych w Twoim aucie, nawet jeśli kierował nim ktoś inny.
  • Jeśli podczas jazdy ubezpieczonym pojazdem zanieczyścisz lub skazisz środowisko, za szkodę zapłacisz z własnej kieszeni.
  • Pozwolisz usiąść za kierownicą nastolatkowi bez prawa jazdy, który wyjedzie z podjazdu i uszkodzi ogrodzenie sąsiada albo potrąci jego psa? Przyszykuj się na awanturę - i odszkodowanie. Zapłacisz za szkody z własnej kieszeni także wtedy, gdy kierowcą będzie osoba, która straciła prawo jazdy.
  • Nie uciekaj z miejsca wypadku. Sprawcy, którzy uciekają z miejsca zdarzenia, prawdopodobnie zostaną znalezieni dzięki świadkom czy monitoringowi. Wystarczy numer rejestracyjny, aby ustalić właściciela pojazdu. Osoba ranna w wypadku otrzyma odszkodowanie - ale firma ubezpieczeniowa będzie żądać zwrotu od sprawcy.
  • Wyobraź sobie, że jedziecie z rodziną na wycieczkę dwoma samochodami. Jeden z nich uderza w drugi. W takiej sytuacji np. Warta nie pokrywa szkody wyrządzonej osobie bliskiej ubezpieczonego.
  • Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody wyrządzone dziełom sztuki czy zbiorom kolekcjonerskim np. przewożonym samochodami.

Podsumowanie

  • Wykupienie ubezpieczenia OC i jego zakres są regulowane przez ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych.
  • W określonych w umowie ubezpieczenia OC sytuacjach firma wypłaca odszkodowanie, ale może żądać zwrotu pieniędzy od osoby ubezpieczonej.
  • Jeśli sprawca wypadku nie ma OC, odszkodowanie wypłaca UFG - ale właściciel pojazdu ponosi i koszt tego odszkodowania, i płaci karę za brak ważnego OC.