Kiedy ubezpieczyciel może odmówić odszkodowania

Wyłączenia OC — sprawdź, kiedy firma ubezpieczeniowa odmawia odszkodowania?

  • 23 listopada 2018

Odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody spowodowane przez kierującego pojazdem zaw-sze jest ograniczona. W zależności od rodzaju polisy wyłączenia definiuje sam ubezpieczyciel albo prawo. W artykule wskażemy najczęstsze powody odmowy odszkodowania z OC.

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczeniowej to sytuacje, w których towarzystwo może odmówić wypłaty odszkodowania. W przypadku autocasco zakres wyłączeń definiuje ubezpieczyciel. W przypadku obowiązkowej polisy OC — definiują go zapisy art. 38 i 43 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Wyłączenia OC

O wyłączeniach odpowiedzialności OC mówi się zdecydowanie rzadziej niż o tych wynikających z umowy autocasco. Jako kierowca powinieneś mieć jednak ich świadomość. Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania z OC? Zgodnie z art. 38 Ustawy o ubezpieczeniach obo-wiązkowych, zakład ubezpieczeń nie odpowiada za następujące szkody.

Uszkodzenie własnego samochodu

Zgodnie z prawem zakład ubezpieczeń nie poniesie odpowiedzialności za szkodę, jeśli posiadacz pojazdu mechanicznego, którym szkoda została wyrządzona, jest posiadaczem lub współposiadaczem pojazdu mechanicznego, w którym szkoda została wyrządzona. W praktyce oznacza to, że jeśli uszkodziłeś swój własny samochód, nie otrzymasz odszkodowania.

Stłuczka dwóch aut tego samego właściciela

Ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania również w sytuacji, jeśli w kolizji lub wypadku zderzą się ze sobą dwa samochody tego samego właściciela. Jeśli spowodujesz kolizję, w którym ucierpi Twoje drugie auto, prowadzone np. przez Twoją żonę, nie otrzymasz świadczenia.

Straty w ładunkach

Zakres ochrony OC nie obejmuje strat w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu. Chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu mechanicznego niż pojazd przewożący te przedmioty. Jeśli spowodujesz kolizję, a jej skutkiem będzie zniszczenie przesyłek przewożonych za opłatą, ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania.

Utrata gotówki

Ubezpieczyciel nie odpowie również za straty polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych.

Konieczność zwrotu odszkodowania

Ubezpieczyciel ma prawo nie tylko odmówić wypłaty odszkodowania, ale również, w przypadku zaistnienia określonych okoliczności, zażądać jego zwrotu. Kiedy zwrot świadczenia okaże się koniecznością?

Umyślne wyrządzenie szkody

Jeśli sprawca wyrządził szkodę umyślnie (np. celowo wjechał a inny pojazd), ubezpieczyciel może zażądać zwrotu wypłaconego wcześniej świadczenia. Podobnie jeśli do zdarzenia doszło po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości, po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.

Popełnienie przestępstwa

Zwrot odszkodowania będzie konieczny w sytuacji, jeśli sprawca wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa, np. ukradł go.

Brak uprawnień do kierowania pojazdem

Obowiązek zwrotu świadczenia będzie miał również sprawca zdarzenia, który kierował pojazdem, nie posiadając wymaganych uprawnień. Wyjątkiem są jedynie sytuacje, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa.

Ucieczka z miejsca zdarzenia

Jeśli sprawca kolizji zbiegnie z miejsca zdarzenia, ubezpieczyciel będzie mógł zażądać zwrotu wypłaconego wcześniej świadczenia.

Podsumowanie

  • Zakres wykluczeń OC definiują zapisy art. 38 i 43 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
  • W szczególnych sytuacjach towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty odszkodowa-nia lub… wypłacić je, a następnie poprosić o zwrot.
  • Przyczyną odmowy wypłaty świadczenia może być np. stłuczka dwóch aut tego samego właścicie-la czy uszkodzenie własnego pojazdu.
  • Konieczność zwrotu odszkodowania może nastąpić w sytuacji, jeśli kierowca prowadził pojazd pod wpływem alkoholu lub narkotyków, nie posiadał stosownych uprawnień lub zbiegł z miejsca zdarzenia.

Podobne wpisy

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *